Betäckningsinfo.

Redivivas Stuteri


Här finner du nyttig information inför lämnande av ditt sto på betäckning hos oss.

Vi garanterar god omvårdnad, samt att vi gör vårt yttersta för att ditt sto skall vara dräktigt då hon åker härifrån.


Betäckningsavgifter 2019.

Bokningsavgift 500:- (återfås ej vid ånger)
Språngavgift: 3.000:- 

30 dagars bete ingår. Därefter tas en betesavgift ut på 30kr per påbörjat dygn.


• Avgifter för levande föl eller sk. stofölsavgifter tas ej ut.

•Vid bokning skall bokningsavgiften om 500:- betalas in. Bokningsavgiften återfås ej vid ånger.

•Språngavgiften betalas samma dag du lämnar ditt sto. Ev. betesavgift betalas vid hämtning.

•Går ditt sto om rekommenderar vi att du undersöker ditt sto för att säkerställa att hon inte står med vätska, bakterie, systa eller liknande.

Du är då välkommen tillbaka samma säsong utan att erlägga ny språngavgift. Då tillkommer endast dygnsavgift från dag 1.

•I samband med att du lämnar ditt sto skriver du under ett betäckningskontrakt där det framgår hur vi gör vid ev. veterinärvård osv.


Tänk på att hästens pass skall medfölja hästen.Betäckningssäsongen slutar den 31 augusti.Detta ingår i språngavgiften:

• Betäckning med vald hingst. Hingsten betäcker fritt (fribetäckning), men om särskilda skäl finns, eller om det av någon anledning behövs, så kan vi utföra handbetäckning.

• Bete i hagar som är stängslade med 3-4 trådar elstaket.

• Fri tillgång på vatten, salt och mineraler.

• Tillsyn flera gånger dagligen.

• Vid behov, efter veterinärundersökning, behandlar vi givetvis ditt sto. Kostnaden för eventuell behandling, medicin o dyl bekostas av stoägaren.
De krav vi har på ditt sto är följande:

• Stoet skall vara RS-berättigat. Det innebär att hon skall uppfylla kraven för att kunna erhålla ett RS-nummer, om hon inte redan har ett. Regler och kriterier för detta kan du läsa mer om på Sveriges Shetlandssällskaps hemsida.

•För utländska ston så ska dom vara tilläggsregistrerade i SSS om dom verkar i Svensk avel.

• Stoet skall vara sunt och friskt samt inte ha utsatts för smitta el. varit sjukt under de 4 närmaste veckorna innan ankomst till oss.

•Tar inte emot ston med bettfel, patellaupphakning/luxation, eksem osv..

• Stoet skall vara avmaskat och avfällt vid ankomsten.

• Stoägaren ska har gjort bac. prov i fall stoet gått med valack/inte tagit sig innan.

• Ditt sto (samt eventuellt medföljande föl) rekomenderas vara fullt försäkrad och detta kan jag hjälpa er med vid behov!


Har du frågor, eller vill du boka plats för ditt sto. Komtakta Malin på:

mobil: 070-268 69 46

eller mail: malin_saxin@hotmail.com

Kom Ihåg att:

Du lämnar ditt sto, samt eventuellt medföljande föl på egen risk. Vid ev. akut sjukdom /skada där hingsthållaren ej får kontakt med stoägare så behandlar vi/anlitar veterinär  för behandling som bekostas av stoägaren.

Stoägaren ansvarar för att stoet är fullt försäkrat + ev. medföljande föl.

Stoägaren försäkrar att stoet är fullt frisk och räknat från lämningsdagen och 4 veckor tillbaka icke visat några tecken som kan tyda på smittosam sjukdom.

Sto och ev. medföljande föl skall heller inte varit i kontakt eller  gått på bete där smittosam sjukdom förekommit.Välkommen med ditt sto säsongen 2018!