Betäckningsinfo.

Redivivas Stuteri


Här finner du nyttig information inför lämnande av ditt sto på betäckning hos oss.

Vi garanterar god omvårdnad, samt att vi gör vårt yttersta för att ditt sto skall vara dräktigt då hon åker härifrån.


Betäckningsavgifter för Iwan 2019.


Bokningsavgift 500:- (återfås ej vid ånger)
Språngavgift: 3.000:- 

30 dagars bete ingår. Därefter tas en betesavgift ut på 30kr per påbörjat dygn.• Avgifter för levande föl eller sk. stofölsavgifter tas ej ut.

•Vid bokning skall bokningsavgiften om 500:- betalas in för att du ska erhålla en plats.

•Språngavgiften betalas samma dag du lämnar ditt sto. Ev. betesavgift betalas vid hämtning.

•Går ditt sto om rekommenderar vi att du undersöker ditt sto för att säkerställa att hon inte står med vätska, bakterie, systa eller liknande.

Efter behandling är ditt sto välkommen tillbaka samma säsong utan att erlägga ny språngavgift.

Då tillkommer endast dygnsavgift från dag 1.

•I samband med att du lämnar ditt sto skriver du under ett betäckningskontrakt där det framgår hur vi gör om ditt sto behöver veterinärvård, behandling och medicin samt att detta bekostas av stoägaren.

•Behöver ditt sto verkas under sin vistelse hos oss tillkommer kostnad för detta.


Tänk på att hästens pass skall medfölja hästen.Detta ingår i språngavgiften:

• Betäckning med vald hingst. Hingsten betäcker fritt (fribetäckning), men om särskilda skäl finns, eller om det av någon anledning behövs, så kan vi utföra handbetäckning.

• Bete i hagar som är stängslade med 3-4 trådar elstaket.

• Fri tillgång på vatten, salt och mineraler.

• Tillsyn flera gånger dagligen.De krav vi har på ditt sto är följande:

• Stoet skall vara RS-berättigat. Det innebär att hon skall uppfylla kraven för att kunna erhålla ett RS-nummer, om hon inte redan har ett. Veteranston skall ha RS-nummer. Du kan läsa mer om RS-nummer på Sveriges Shetlandssällskaps hemsida.

•Är ditt sto utställt ska hon erhållt lägst klass-1. Är stot ej visat är du välkommen att kontakta mej för förfrågan där jag har rätt att neka.

•Utländska ston ska vara tilläggsregistrerade i SSS om dom verkar i Svensk avel.

• Stoet skall vara sunt och friskt samt inte ha utsatts för smitta el. varit sjukt under de 4 senaste veckorna innan ankomst till oss.

•Tar inte emot ston med bettfel, patellaupphakning/luxation, eksem eller andra ej önskvärda åkommor.. Tar ej heller imot ston som har eller tidigare haft fång. 

• Stoet skall vara avmaskat alternativt gjort trekprov samt vara avfällt vid ankomsten.

• Stoägaren ska har gjort bac. prov i fall stoet gått med valack/inte tagit sig innan.

• Ditt sto (samt eventuellt medföljande föl) bör vara fullt försäkrad, detta kan jag hjälpa er med vid behov!


Har du frågor, eller vill du boka plats för ditt sto. Komtakta Malin på:

mobil: 070-268 69 46

eller mail: malin_saxin@hotmail.com
Värt att nämna igen:

Du lämnar ditt sto, samt eventuellt medföljande föl på egen risk. Vid ev. akut sjukdom /skada där hingsthållaren ej får kontakt med stoägare så behandlar vi/anlitar veterinär  för behandling som bekostas av stoägaren.

Stoägaren ansvarar för att stoet är fullt försäkrat + ev. medföljande föl.

Stoägaren intygar att stoet är fullt frisk och räknat från lämningsdagen och 4 veckor tillbaka icke visat några tecken som kan tyda på smittosam sjukdom.

Sto och ev. medföljande föl skall heller inte varit i kontakt eller  gått på bete där smittosam sjukdom förekommit.Välkommen med ditt sto säsongen 2019!


För betäckningsinformation för Gläntans Pelé kontakta Charlotte Johansson på Kryddgårdens Stuteri.